คุณไม่มีแนวโน้มที่จะหาเกมที่ดีกว่าที่อื่น

สถานการณ์ Stop-Win หมายความว่าเมื่อคุณได้รับรางวัลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วคุณจะหยุดเล่นและไปที่อื่น อีกครั้งคุณไม่มีแนวโน้มที่จะหาเกมที่ดีกว่าที่อื่น ข้อได้เปรียบของวิธีการปิดกำไรบางส่วนตามที่อธิบายไว้แล้วคือถ้า…
Read more