คำศัพท์อเมริกัน

คำศัพท์อเมริกัน นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเนื่องจาก Craps เป็นเกมอเมริกันถึงแม้ว่าคุณจะอยู่นอกอเมริกาคุณอาจพบว่าตาราง Craps ใช้คำศัพท์อเมริกันซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิด – และมีราคาแพง – สำหรับคนไม่ระวังขอให้…
Read more