คุณต้องการที่จะเล่นหรือคุณต้องการที่จะชนะ?

พวกเขาคือการรวมกันของประสบการณ์ชีวิตจริงจากนักการพนันมืออาชีพ (ผู้ที่พึ่งพาการเล่นการพนันเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวและให้การศึกษาแก่เด็ก ๆ ) นักจิตวิทยาที่ได้ศึกษาหลายพันกรณีที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับปัญหาการพนันและวิ…
Read more