คาสิโนส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณแบ่งได้หลายครั้ง

หากคุณแยกพูดว่า 7 วินาทีสองครั้งและในมือที่แยกแรกอีก 7 รายการจะปรากฏขึ้นจากนั้นคุณจะต้องแยกอีกครั้ง ถ้ามันเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องในการแยกในครั้งแรกมันเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องในการแยกอีกครั้ง คาสิโนส่วนใหญ่อนุญาตให้ค…
Read more