การเพิ่มด้วยมือเหล่านี้จะทำให้ผู้เล่นได้เปรียบเพียงเล็กน้อย

Doubling Down – แฮนด์อ่อน “ มืออ่อน” คือมือที่มีเอซ มันมีสองค่า: ตัวอย่างเช่น A6 นับเป็น 7 หรือ 17 ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เอซเป็น 1 หรือเป็น 11 การเพิ่มด้วยมือสองครั้งนี้จะให้ขอบเล็ก ๆ สำหรับผู้เล่น แต่ก็ไม่…
Read more