คุณสามารถแสดงท่าทางโดยใช้สัญญาณแบบดั้งเดิม

เมื่อพูดถึงดีลเลอร์ว่าคุณต้องการทำอะไรคุณสามารถบอกเขาด้วยการพูดอย่างชัดเจนว่า“ Hit me” หรือ“ Card” หากคุณต้องการการ์ดอีกใบ “ Stand”,“ No more” หรือ“ No card” หากคุณต้องการยืน – คุณไม่ต้องการการ์ดเพิ่มเติม…
Read more